Avtobusni prevoz po Sloveniji

Avtobusni prevoz po tujini

Dnevni najem avtobusa vsebuje: Dnevni najem avtobusa vsebuje:    
Pot do 250 kilometrov Pot do 250 kilometrov
Najem voznika do 14 ur (ponedeljek – nedelja) Najem voznika do 14 ur (ponedeljek – nedelja)
Dopla?ila: Dopla?ila:
ostali stroški (cestnine, tuneli, parkirnine...) ostali stroški (cestnine, tuneli, parkirnine...)
dodatni kilometri dodatni kilometri
dodatni voznik (pri dalših vožnjah) dodatni voznik (pri dalših vožnjah)
  dnevnice

 

 
Najem avtobusa nad ve? kot 6 ur, se obra?una 250km ali dejansko število prevoženih km, v primeru da se opravi ve? kot 250 km. Prevozna storitev se obra?una po 8,5% stopnji DDV-ja.

V kolikor je pot ali dnevni najem avtobusa z voznikom daljši od 15 ur je potrebno naro?iti dodatnega voznika. (velja za enodnevne vožnje nad 500 km)

Cestnine, predornine, parkirnine in ostali stroški se obra?unajo po ra?unih.

Za avtobusni prevoz z voznikom ki traja ve? kot 12 ur ali po 23 uri, se pri kon?nem obra?unu zara?una dnevnica za Slovenijo.

Dnevnica za tujino se obra?unava z zakonom dolo?ene višino.
Smo cenovno zelo ugodni, za ve? informacij nas prosim pokli?ite.